Mozgalmunk a megalakulás óta következetes anti-kommunista tevékenységet folytat. Nem hagyjuk, hogy az áldozatok emléke a feledés homályába vesszen, ahogy azt sem, hogy szabadon terjedjenek a gyilkos ideológia posztmodern változatai.A 2019-es emléknap alkalmából többek közt Csongrád megye székhelyén Szegeden gyertyagyújtással és néma főhajtással tisztelegtünk az áldozatok előtt, az ÁVH egykori épületénél.


Békés megyei divíziónk ismételten a közösségépítéssel kötötte össze az emlékezés pillanatait, és második alkalommal szervezték meg helyi szinten a Nacionalista Klubot, melynek témája ezúttal a "rendszerváltás" volt, pontosabban a kommunista hatalom továbbörökítése.Rövidesen mindkét eseményről képes beszámolóval jelentkezünk, most azonban egy kis összefoglaló következik, mely azt hivatott bemutatni, hogy megalakulásunk óta hány alkalommal és milyen formákban tisztelegtünk azok előtt, akik a vörös rém elleni küzdelemben vesztették életüket.

2018. október 6-án, Szentes város ostromának 74-ik évfordulójára, és az itt derekasan védő magyar huszárokra és páncélosokra emlékezve került megrendezésre immár nyolcadik alkalommal a ”Vitéz Vastagh György Emléktúra”.


2018. október 23-án megemlékező utcai felvonulást szerveztünk anti-kommunista szabadságharcunk hősei előtt tisztelegve.Tavaly novemberben második alkalommal került megszervezésre a Mecseki Láthatatlanok Emléktúra, melynek keretei közt azokra emlékeztünk, akik a legtovább tartottak ki 1956-ban a vörös rémmel szemben.


Németországban november 18-án tartják a Hősök Napját, amikor azokra a katonákra emlékeznek, akik hősi halált haltak hazájukért. Mivel egy német bajtársi delegáció hazánkban töltötte a hétvégét, kérésüknek eleget téve közösen tisztelegtünk az elesettek előtt, a dégi I. SS-páncéloshadtest emlékművénél. Az egyedülálló emlékhelyet az 1945-ös Tavaszi Ébredés hadműveletben, a szovjet hadsereg elleni harcokban hősi halált haltak dicsőségére állíttatták.


Januárban országszerte a Don-kanyar hősei előtt tisztelegtünk, akik hazájukat elhagyva, idegen földön küzdöttek a bolsevik rém ellen.Ebben a tekintetben külön említést érdemel Békés megyei divíziónk, akiket a -6 ℃ sem riasztotta el attól, hogy extrém módon tisztelegjenek a Don-kanyar hősei előtt: Egy januári éjszakát töltöttek a szabadban. Minimális élelmet vittek csak magukkal, a tüzet pedig felváltva őrizték.


Január végén ismételten a megemlékezés egy szokatlan formáját választottuk, de ezúttal a Fővárosban. Az Ostromkalauz egyfajta sétáló történelemóraként engedett betekintést Budapest Erőd védőinek emberfeletti megpróbáltatásaiba.


Budapesti rendezvényünkkel egyidőben Békéscsabán sor került az első Nacionalista Klubra, ahol szintén a szovjetek által körülzárt Budai Várból való kitörés volt a középpontban.


Becsület Napja. Tag der Ehre. Egy kifejezés, amely rengeteg érzelmet és emléket idéz fel bennünk: állva meghalni, totális vörös terror, Budapest ostroma, ellenállás, végső küzdelem, kitörés, megszámlálhatatlan halott civil és katona. Egy város, amely erődként állt ellen és védte meg Európa nyugati részét a kommunizmustól. Budapest. Februárban azok előtt a hősök előtt tisztelegtünk, akik mindezt véghez vitték.


Február 11-én fénybe borítottuk a hősök útját. A Kapisztrán tértől a Széna térig több száz mécses kihelyezésével tisztelegtünk a kitörés hősei előtt.


A megemlékezések számos formája mellett több alkalommal felemeltük a hangunk a napjainkig velünk élő kommunizmus ellen. A meggyújtott mécsesek, és az elhelyezett koszorúk csak akkor hordoznak őszinteséget, ha a küzdelmet ténylegesen folytatjuk.

Ennek jegyében adtuk ki "Mandela helyett Terre'Blanche teret Budapestre" című közleményünket, mellyel az ellen tiltakoztunk, hogy egy kommunista tömeggyilkosról közterületet nevezzenek el Budapesten. A nacionalista erők együttes fellépésének köszönhetően sikerült megakadályozni a gyalázatos tervezetet.

Tavaly októberben egy akciósorozatunk keretében arra hívtuk fel a figyelmet, hogy tucatjával találhatóak olyan utcanevek Budapesten (is), amelyek a kommunista diktatúrához köthetőek. Szimpatizánsainktól érkezett visszajelzésekből tudjuk, hogy több esetben is beindultak olyan folyamatok egyes kerületekben, melyek reményeink szerint az átnevezéssel fognak végződni.
Tavaly október 23-i felvonulásunk nem csupán megemlékezés volt. Tüntetés is, hiszen a Szovjetunió örököseként működő Európai Unió a kultúrmarxizmus egyik legfőbb közvetítőjeként fejti ki kártékony tevékenységét.
Végezetül pedig két világnézeti írást szeretnénk figyelmetekbe ajánlani, melyek szintén a témakörben születtek. Az elsőt vezetőségi tagunk Incze Béla "vetette papírra" még évekkel ezelőtt, hogy a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján felhívja a figyelmet arra, hogy a legnagyobb áldozat nem mérhető statisztikai adatokkal, semmilyen kártérítéssel nem hozható helyre, és nincs az az emlékmű, ami ki tudná fejezni a veszteség mértékét: A kommunizmus legnagyobb áldozata - A nemes jellem

A második és egyben felsorolásunkat lezáró írás Pataki János vezetőségi tagunktól származik, akik arra hívja fel a figyelmet, hogy amíg a PC által diktált játékszabályokat elfogadja valaki, addig éppen azoknak próbál megfelelni, akik vörös zászló alatt harcolva borították vérbe a világot: A lenácizásról.

Minden egyes hősi halott, és minden egyes mártír vére arra kötelez minket, hogy folytassuk a küzdelmet! Vesszen minden maradéka!

Légió Hungária