A turulnak Munkácson a helye - Légió Hungária közlemény

 

Az elmúlt napokban bejárta a hazai sajtót, különösen a jobboldali nyilvánosságot, miszerint a munkácsi képviselő-testület felszólította a helyi történelmi múzeumot, hogy szereljék le a munkácsi várban lévő turulmadarat ábrázoló szobrot, és cseréljék le az ukrán állami címerre. A döntés a városi tanács végrehajtó bizottságának csütörtöki ülésén született.

Minden más előtt le kell szögeznünk, hogy a döntést messzemenően elítéljük. A jelenleg is feszültséggel terhelt időszakban, amikor az európai nemzeteket belső- és külső ellenségek fojtogatják, csak további feszültségeket gerjeszthet minden ilyen lépés.

Bár, ennek magától értetődőnek kéne lennie, de hangsúlyoznunk kell, hogy amint Mozgalmunknak sincs lehetősége direkt beleszólásra hazai politikai döntésekbe, úgy ukrán szövetségesünknek, a Karpatszka Szicsnek sincs ráhatása ilyen ügyekre. Nem mellesleg többségük éppen hazájukat védve, életük kockáztatásával, sőt nem egy esetben feláldozásával harcol a háborús frontokon. A háborút megelőzően pedig sokszorosan bizonyították, hogy elkötelezettek a kárpátaljai nemzetiségek békés együttélésének kérdésében.

Tudjuk, hogy sokaknak, mint egy falat kenyér, úgy jön egy-egy ilyen elítélendő provokáció.

Jól jön azoknak, akik érdekeltek abban, hogy a békétlenség, az egymással való örökös acsarkodás állapota konzerválódjon Európában, különösen a Kárpát-medencében. Ezen erők sora sajnálatosan hosszú, titkosszolgálatoktól kezdve, különböző országok pártpolitikai erőiig, akik az egyszerű gyűlölködés érzelmi hullámain játszva halászhatnak a zavarosban. Ugyanakkor jól jön azoknak a sikertelen soviniszta csoportocskáknak és személyeknek is, akik évtizedekkel ezelőtti politikai viszonyokat gondolnak napjaink realitásának. Jó- vagy rossz szándéktól vezérelve, de tevékenységük nem az általuk képviselt ügy sikeréhez az út, csupán adalék a felesleges feszültségek gerjesztéséhez.

A félreértések elkerülése végett leírjuk: A fentebb felsorolt erőterek, csoportok, személyek ugyanúgy megtalálhatóak az ukrán, mint a magyar oldalon. (Ez akkor is igaz, ha teljesen mások a két ország viszonyai jelenleg.)

Mozgalmunk minden soviniszta cselekményt elítél, a turul szobor eltávolítása pedig egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

Csatolt fotó:
Európa Kardja Konferencia az ungvári várban, 2019-ben. A falon egy turul látható. A konferencia főszervezői ukrán bajtársaink a Karpatszka Szics voltak. Az eseményen képviseltették magukat orosz, szerb, cseh, lengyel és magyar szervezetek.

 

 

Légió Hungária