Egy éves az Európa Erőd Szövetség - One year old the Alliance Fortress Europe HU/EN

Kereken egy évvel ezelőtt, 2019 április 20-án Bulgáriában alakult meg az Európa Erőd Szövetség. Alábbi közleményt a társszervezetek annak okán adják ki, hogy a COVID-19 okozta krízishelyzet következtében nem kerülhetett sor második konferenciánkra, melynek nem mellesleg idén Magyarország adott volna otthont.

 

Bajtársak Európa szerte!

Az Európa Erőd Szövetség kereken egy évvel ezelőtt született meg, olyan nacionalista szervezetek együttműködése nyomán, melyek országaikban zászlóshajóként képviselik a Nemzetek Európája és az antisovinizmus ideáját. Sajnos a COVID-19 okozta világszintű krízis okán nem kerülhet sor második konferenciánk megtartására, de jelen közleményünkben szeretnénk tájékoztatni benneteket eddigi eredményeinkről, és a közeljövő terveiről.

Az elmúlt évben az Európa Erőd Szövetség égisze alatt öt alkalommal gyűltünk össze négy tagországban, hogy konferenciát, tüntetést vagy éppen megemlékezést tartsunk. Ezen alkalmak során az alapvetően meglévő bajtársi kötelék még szorosabbra fűződött. Szinte nem is volt olyan alkalom, amikor ne éreztük volna a regnáló hatalmak szövetségünkkel szemben kifejtett konspiratív, vagy éppen nyílt támadásait. Ezeknek a megfélemlítési, és ellehetetlenítési kísérleteknek kivétel nélkül vállt vállnak vetve álltunk ellen.

Eseményeinken rámutattunk, hogy az Európai Unió nemzetgyilkos stratégiájával szemben, egy olyan szövetségi rendszer szolgálhatja csak az öreg kontinens érdekeit, mely a nemzeti szuverenitás figyelembevétele mellett törekszik a közös célok elérésére, teszi mindezt közös ősi hagyományaink talapzatára építkezve.

A közeljövő terveit nagyban befolyásolja a világjárvány alakulása, de az biztos, hogy rövidesen egy online felületet indítunk, ahol részletesen számolunk be tevékenységünkről, illetve tesszük közzé állásfoglalásainkat.

Bízunk benne, hogy rövidesen sor kerülhet személyes találkozókra, és további társszervezetek csatlakozhatnak hozzánk, akik idővel teljes jogú tagjai lesznek hálózatunknak.

Mivel valljuk, hogy a múlt  tiszteletén alapszik jelenünk szilárdsága, illetve a virágzó jövő reménye, így egy közös projektet fogunk elindítani, melynek során olyan veteránok üzenetét juttatjuk el a közvéleménynek, akik életüket kockáztatták nemzetük védelmében. Bízunk benne, hogy gondolataik inspiratív módon hatnak a fiatal generációk számára.

Közös küzdelmünk folytatódik, hiszen tennivalónk végtelen, de elhivatottságunk szilárd. A holnap már a miénk!

Európa Erőd Szövetség
2020.04.20.Comrades across, Europe!

The Alliance Fortress Europe was born about a year ago, following the collaboration of nationalist organizations that represent the idea of a Europe of Nations and anti-Chauvinism as flagships in their countries. Unfortunately, due to the global crisis caused by COVID-19, it will not be possible to hold our second conference, but in this communication we would like to inform you about our achievements so far and our plans for the near future.

Over the past year, we have met five times in four member states. under the aegis of the Alliance Fortress Europe to hold a conference, demonstration or just commemoration. On these occasions, the fundamentally existing comrade-in-arms bond was even closer. There was hardly a time when we did not feel the conspiratorial or even open attacks of the governing powers on our alliance. We opposed these attempts at intimidation and impossibility without exception.

At our events, we pointed out that, contrary to the European Union's national assassination strategy, a federal system can only serve the interests of the old continent, which seeks to achieve common goals while respecting national sovereignty, building on our common ancient traditions.

Our plans for the near future will be influenced by the development of the pandemic, but it is certain that we will soon launch an online interface where we will report in detail on our activities and publish our resolutions.

We look forward to hold meetings in the near future and to being joined by movements who will become full members of our network over time.

As we believe that respect for the past is based on the strength of our present and the hope for a prospering future, we will launch a project to deliver a message to the public from veterans who have risked their lives to defend their nation. We hope that their thoughts will inspire young generations.

Our common struggle continues, as our work is endless, but our commitment is firm. Tomorrow belongs to us!

Fortress Europe Alliance

20.04.2020